Slide background Real SFX Dr Who Xmas Special

Latest News

Emmy Win 2016! // Enilliad Emmy 2016!
Sunday, 25 September 2016

Alongside Milk VFX, Real SFX have won an Emmy in the ‘Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role’ category, for their work on the Sherlock 2015 special, The Abominable Bride. The Creative Arts Emmy Awards honour outstanding artistic and technical achievement in a variety of television program genres, guest performances in weekly series, as well as exceptional work in the animation, reality and documentary categories.

Wales based Real SFX have been providing practical special effects for the TV series Sherlock since it first aired back in 2010.Then returning once again to provide a number of practical special effects for the 2015 special, The Abominable Bride. There were many practical special effects for the episode including explosions, atmospheric effects, bullet hits, shatter glass, water effects and fire effects! 

The awards took place in Los Angeles on September 11th, 2016. Danny Hargreaves (Special Effects Supervisor) and his wife Carmela Carrubba (Company Director) attended the awards along with the rest of the Sherlock team. One other Real SFX nominee who was unable to attend the ceremony was Dewi Foulkes (Technician). Other nominees in the category were Hannibal, Better Call Saul, 11.22.63 and the hugely popular The Walking Dead .

Danny Hargreaves said: “We are hugely surprised but utterly thrilled to have won an Emmy for our work on Sherlock. We were up against some hugely talented people who work on very popular programmes, so we’re honoured to have won it. Thanks again to the creative Sherlock production team and of course the the brilliant writing of Mark Gatiss and Steven Moffat who continually encourage me to push the the boundaries of what can be done practically.”

Carmela Carrubba said: “We were definitely not expecting to win so we couldn't believe it when we heard the result. A lot of work goes into filming a programme such as this so it’s great to see our team being recognised for their work. 

It was only a few years ago that we hired Dewi as our Special Effects Apprentice and now he’s an Emmy winner! We work closely with Sgil Cymru to bring new talent into this industry and it’s great to see that our apprentices are forging successful careers following their apprenticeship.”

As well as their Emmy win, Real SFX have received one BAFTA Craft Award nomination and two BAFTA Cymru Award nominations for their work on Sherlock as well as their work on the recent series of Doctor Who. 

This year Real SFX provided a range of physical special effects including Ben Wheatley’s upcoming feature film Free Fire, Amazon Prime’s The Collection, the fourth series of Sherlock, BBC 3’s Doctor Who spin-off Class and the third series of Peaky Blinders to name a few.

The Sherlock special was well received by audiences across the country and the world and received rave reviews from fans and critics. With their heavy involvement throughout filming and the combination of many different effects including explosions and atmospherics, The Abominable Bride was a massively enjoyable episode for the Real SFX team. With a number of exciting projects in the pipeline the rest of 2016/2017 is sure to be a successful one for the Real SFX team.

 

 

Ar hyd Milk VFX, mae Real SFX wedi ennill Emmy yn y categori 'Effeithiau Gweledol Arbennig Eithriadol mewn Rôl Cefnogi', am eu gwaith ar Sherlock, The Abominable Bride. Mae gwobrau Emmy Celfyddydau Creadigol yn anrhydedd cyflawniad eithriadol artistig a thechnegol mewn amrywiaeth o genres teledu, perfformiadau gwadd mewn cyfres wythnosol, yn ogystal â gwaith eithriadol yn y categorïau animeiddio, realaeth a rhaglenni dogfen.

Mae Real SFX wedi bod yn darparu effeithiau arbennig ymarferol ar gyfer y gyfres deledu Sherlock ers iddo ddarlledu nôl yn 2010. Wnaeth Real SFX dychwelyd unwaith eto i ddarparu nifer o effeithiau arbennig ymarferol ar gyfer The Abominable Bride. Cafodd llawer o effeithiau arbennig ymarferol eu defnyddio yn y bennod yn cynnwys ffrwydradau, effeithiau atmosfferig, hits bwled, effeithiau dŵr ac effeithiau tân!

Cynhaliwyd y gwobrau yn Los Angeles ar y 11eg Medi 2016. Mynychodd Danny Hargreaves (Goruchwyliwr Effeithiau Arbennig) a'i wraig Carmela Carrubba (Cyfarwyddwr y Cwmni) y gwobrau ynghyd â gweddill y tîm Sherlock. Un enwebai Real SFX arall oedd methu bod yn bresennol yn y seremoni oedd Dewi Foulkes (Technegydd). Enwebeion eraill yn y categori oedd Hannibal, Better Call Saul, 11.22.63 a'r sioe hynod o boblogaidd The Walking Dead.

Dywedodd Danny Hargreaves: “Roeddwn i wedi synnu ond mor hapus i ennill Emmy am ein gwaith ar Sherlock. Roeddwn ni lan yn erbyn pobl dalentog iawn sy'n gweithio ar raglenni boblogaidd iawn, felly rydym wrth ein boddau. Diolch unwaith eto i dîm cynhyrchu Sherlock ac wrth gwrs, mae'r ysgrifennu gwych o Mark Gatiss a Steven Moffat a oedd yn fy annog i wthio ffiniau'r."

Meddai Carmela Carrubba: “Doeddwn ni bendant ddim yn disgwyl ennill, felly nid oeddem yn gallu credu'r peth pan glywsom y canlyniad. Mae llawer o waith yn mynd i mewn i ffilmio rhaglen fel hon, felly mae'n wych i weld ein tîm yn cael eu cydnabod am eu gwaith.

Dim ond ychydig o flynyddoedd yn ôl roeddwn ni wedi cyflogi Dewi fel ein Prentis Effeithiau Arbennig ac yn awr mae e wedi enill Emmy! Rydym yn gweithio'n agos gyda Sgil Cymru i ddod â thalent newydd mewn i'r diwydiant hwn ac mae'n wych gweld bod ein prentisiaid yn cael gyrfaoedd llwyddiannus yn dilyn eu prentisiaeth."

Yn ogystal â’u ennilliad Emmy, mae Real SFX wedi derbyn un enwebiad Gwobr Crefft BAFTA a dau enwebiad Gwobr BAFTA Cymru am eu gwaith ar Sherlock yn ogystal â'u gwaith ar y gyfres ddiweddar o Doctor Who.

Eleni mae Real SFX wedi darparu amrywiaeth o effeithiau arbennig corfforol i nifer o gynhyrchiadau, yn cynnwys ffilm Ben Wheatley, Free Fire, The Collection ar Amazon Prime, y pedwerydd gyfres o Sherlock, y Doctor Who spin-off Class a'r trydydd gyfres o Peaky Blinders i enwi ond ychydig .

Gafodd Sherlock dderbyniad da gan gynulleidfaoedd ar draws y wlad a'r byd ac fe derbynodd adolygiadau gwych gan gefnogwyr a beirniaid. Gyda eu hymglymiad trwm trwy gydol ffilmio a'r cyfuniad o nifer o wahanol effeithiau, gan gynnwys ffrwydradau, roedd The Abominable Bride yn pennod pleserus ar gyfer y tîm Real SFX. Gyda nifer o brosiectau cyffrous ar y gweill mae gweddill 2016/2017 yn sicr o fod yn un llwyddiannus ar gyfer y tîm Real SFX.

Daniel Snelling wins apprentice of the Year!    22 July 20
REAL SFX win at the BAFTA Craft Awards 2020    21 July 20
COVID sterilisation by Real SFX    17 July 20
BAFTA Nominations    17 July 20
Good Omens    16 July 20
His Dark Materials    16 July 20
New Premisies    15 July 20
Meet the New Recruits    24 January 20
Real SFX Expands    24 January 20
2017 BAFTA Craft Nomination // Enwebiad BAFTA Crefft 2017    28 March 17
2017 QSA Awards // Gwobrau CAS 2017    16 March 17
Cardiff Life Award Nomination 2017 // Enwebiad Cardiff Life 2017    05 February 17
RTS Craft & Design Nomination! // Enwebiad Gwobr Crefft a Dylunio RTS!    02 November 16
BAFTA Cymru Win! // Ennilliad BAFTA Cymru!    03 October 16
Emmy Win 2016! // Enilliad Emmy 2016!    25 September 16
2 BAFTA Cymru Nominations! // 2 Enwebiad BAFTA Cymru!    05 September 16
Emmy Nomination! // Enwebiad Emmy!    16 July 16
2016 BAFTA Craft Nomination // Enwebiad BAFTA Crefft 2016    25 March 16
QSA Apprenticeship Awards // Gwobrau Prentisiaethau QSA    12 March 16
Cardiff Life Awards 2016 // Gwobrau Bywyd Caerdydd 2016    24 February 16
Real SFX at Doctor Who Festival 2015    14 September 15
Meet Santino, our new apprentice!    14 September 15
Press Release BAFTA Win 2015    13 May 15
Currently recruiting SFX Trainee Apprentice    06 May 15
Double BAFTA Craft Award Winners    30 April 15
BAFTA TV nominations for A Poet in New York, Happy Valley & Sherlock    08 April 15
BAFTA Craft Nominees 2015    01 April 15
Real SFX win Cardiff Life Award    20 March 15
Deputy Minister vists Real SFX    16 March 15
Finalists in Cardiff Life Awards    14 March 15
Real SFX on 'Hello Cardiff'    11 March 15
Carmela and Rowena talk apprenticeships with Jason Mohammad    10 March 15
Real SFX win BAFTA Cymru Award    19 February 15
Cucumber starts on Channel 4    19 February 15
Danny Attends Dr Who Screening    19 February 15
Rowena and Dave make the local papers    19 February 15
Sherlock filming moves to Bath.. and our technicians are swamped for autographs!    02 February 15
The secret is out! Sherlock filming began on Mon 5th January    08 January 15
Doctor Who Christmas Special    29 December 14

LETS TALK

Ready to start a project or really curious about our effects? Let’s talk about your idea. We like to come prepared for our first conversation, so for starters, please fill out our enquiry form in as much detail as possible.

   

GET IN TOUCH

REAL SFX (Cardiff)
Rear of ATS
Ipswich Road
CARDIFF CF23 9AQ
(t) 029 2034 2690
(e) info@realsfx.com
Pinewood Studios Wales
Room W001
Wentloog Avenue
Cardiff CF3 2GH
(t) 02921 304100
(e) info@realsfx.com
REAL SFX (Manchester)
(t) 0161 359 3775