Slide background Real SFX Dr Who Xmas Special

Latest News

2017 QSA Awards // Gwobrau CAS 2017
Thursday, 16 March 2017

Alongside Sgil Cymru, BBC Cymru Wales and Cardiff Theatrical Services, Real SFX celebrate success at the 2017 Quality Skills Alliance (QSA) Apprenticeship Awards. The QSA is a unique consortium of work based learning providers working together to develop excellence in apprenticeships, working with over a thousand employers to deliver apprenticeships across a huge range of sectors – from Automotive to Hairdressing, Creative Media to Pharmacy. The ceremony was held at the Cardiff and Vale College city centre campus on Wednesday 15th of March 2017.

Having been nominated by Sgil Cymru Real SFX’s first apprentice, Dewi Foulkes, won the Role Model of the Year award. This win follows an incredible few years of achievement for Dewi who was recently announced as one of the winners of the Emmy award for ‘Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role’ for his work on Sherlock’s The Abominable Bride. Dewi started his apprenticeship back in 2012 and was hired by Real SFX as an Apprentice SFX Trainee. Since then Dewi has climbed through the ranks working on a number of prestigious productions including Outlander, Sherlock and Doctor Who.

Every Summer Real SFX recruit apprentices through the bilingual media training provider, Sgil Cymru. Based at Pinewood Studio Wales in Cardiff, the Sgil Cymru team have almost 75 years combined experience in bilingual media training and production. Sgil Cymru currently has 26 apprentices on 3 different schemes, working at companies across south Wales including BBC Cymru Wales, Equinox Communications, ITV Cymru Wales, Real SFX and S4C. Through partnership with Creative Skillset, Sgil Cymru is delivering a package of training courses for the UK film & TV industry in 2016 and 2017.

Real SFX would like to congratulate all winners at the 2017 QSA awards.

 

Ochr yn ochr â Sgil Cymru, BBC Cymru Wales a Cardiff Theatrical Services, wnaeth Real SFX dathlu llwyddiant yng Ngwobrau Prentisiaeth Cynrhair Ansawdd Sgiliau (CAS) 2017. Mae’r CAS yn gonsortiwm unigryw o ddarparwyr hyfforddiant dysgu yn y gwaith, sydd yn gweithio ar y cyd gyda dros mil o gyflogwyr i gynnig prentisiaethau dros ystod eang o sectorau – o Drin Gwallt i Waith Modurol, Cyfryngau Creadigol i Fferylliaeth. Cynhaliwyd y seremoni yng Nghampws Canol y Ddinas Coleg Caerdydd a'r Fro ar ddydd Mercher 15fed Mawrth 2017.

Enwebwyd gan Sgil Cymru, wnaeth cyn-brentis Real SFX, Dewi Foulkes, ennill y wobr am Brentis Ysbrydoliaethus y Flwyddyn. Mae'r fuddugoliaeth hon yn dilyn blynyddoedd o llwyddiant yn y diwydiant ar gyfer Dewi, a gyhoeddwyd yn ddiweddar fel un o'r enillwyr y wobr Emmy ar gyfer 'Effeithiau Gweledol Arbennig Eithriadol mewn Rôl Cefnogi' am ei waith ar Sherlock The Abominable Bride. Dechreuodd Dewi ei brentisiaeth yn ôl yn 2012 a chafodd ei gyflogi gan Real SFX fel Prentis Effeithiau Arbennig Dan Hyfforddiant. Ers hynny mae Dewi wedi dringo drwy'r rhengoedd yn gweithio ar nifer o gynyrchiadau mawreddog gan gynnwys Outlander, Sherlock a Doctor Who.

Mae Real SFX yn tueddu i recriwtio prentisiaid pob Haf trwy'r darparwr hyfforddiant dwyieithog, Sgil Cymru. Wedi’i leoli yn Pinewood Studio Cymru yng Nghaerdydd, mae gan dîm Sgil Cymru bron i 75 mlynedd o brofiad mewn hyfforddiant a chynhyrchu dwyieithog yn y cyfryngau rhyngddynt. Ar hyn o bryd mae gan Sgil Cymru 26 o brentisiaid ar 3 chynllun gwahanol, yn gweithio mewn cwmnïau ar draws de Cymru, gan gynnwys BBC Cymru Wales, Equinox Communications, ITV Cymru Wales, Real SFX a S4C. Trwy bartneriaeth gyda Creative Skillset, mae Sgil Cymru yn cyflwyno pecyn o gyrsiau hyfforddi ar gyfer y diwydiant ffilm a theledu y DU yn 2016 a 2017.

Mae Real SFX yn llongyfarch pob ennillydd yng ngwobrau CAS 2017.

Daniel Snelling wins apprentice of the Year!    22 July 20
REAL SFX win at the BAFTA Craft Awards 2020    21 July 20
COVID sterilisation by Real SFX    17 July 20
BAFTA Nominations    17 July 20
Good Omens    16 July 20
His Dark Materials    16 July 20
New Premisies    15 July 20
Meet the New Recruits    24 January 20
Real SFX Expands    24 January 20
2017 BAFTA Craft Nomination // Enwebiad BAFTA Crefft 2017    28 March 17
2017 QSA Awards // Gwobrau CAS 2017    16 March 17
Cardiff Life Award Nomination 2017 // Enwebiad Cardiff Life 2017    05 February 17
RTS Craft & Design Nomination! // Enwebiad Gwobr Crefft a Dylunio RTS!    02 November 16
BAFTA Cymru Win! // Ennilliad BAFTA Cymru!    03 October 16
Emmy Win 2016! // Enilliad Emmy 2016!    25 September 16
2 BAFTA Cymru Nominations! // 2 Enwebiad BAFTA Cymru!    05 September 16
Emmy Nomination! // Enwebiad Emmy!    16 July 16
2016 BAFTA Craft Nomination // Enwebiad BAFTA Crefft 2016    25 March 16
QSA Apprenticeship Awards // Gwobrau Prentisiaethau QSA    12 March 16
Cardiff Life Awards 2016 // Gwobrau Bywyd Caerdydd 2016    24 February 16
Real SFX at Doctor Who Festival 2015    14 September 15
Meet Santino, our new apprentice!    14 September 15
Press Release BAFTA Win 2015    13 May 15
Currently recruiting SFX Trainee Apprentice    06 May 15
Double BAFTA Craft Award Winners    30 April 15
BAFTA TV nominations for A Poet in New York, Happy Valley & Sherlock    08 April 15
BAFTA Craft Nominees 2015    01 April 15
Real SFX win Cardiff Life Award    20 March 15
Deputy Minister vists Real SFX    16 March 15
Finalists in Cardiff Life Awards    14 March 15
Real SFX on 'Hello Cardiff'    11 March 15
Carmela and Rowena talk apprenticeships with Jason Mohammad    10 March 15
Real SFX win BAFTA Cymru Award    19 February 15
Cucumber starts on Channel 4    19 February 15
Danny Attends Dr Who Screening    19 February 15
Rowena and Dave make the local papers    19 February 15
Sherlock filming moves to Bath.. and our technicians are swamped for autographs!    02 February 15
The secret is out! Sherlock filming began on Mon 5th January    08 January 15
Doctor Who Christmas Special    29 December 14

LETS TALK

Ready to start a project or really curious about our effects? Let’s talk about your idea. We like to come prepared for our first conversation, so for starters, please fill out our enquiry form in as much detail as possible.

   

GET IN TOUCH

REAL SFX (Cardiff)
Rear of ATS
Ipswich Road
CARDIFF CF23 9AQ
(t) 029 2034 2690
(e) info@realsfx.com
Pinewood Studios Wales
Room W001
Wentloog Avenue
Cardiff CF3 2GH
(t) 02921 304100
(e) info@realsfx.com
REAL SFX (Manchester)
(t) 0161 359 3775